ჩვენ ვიმყოფებით მონაწილეები აღდგენითი ინფორმაციის საერთაშორისო წევრები

Реквизиты

Наименование организации: ИП Писаков Алексей Александрович.

Юридический адрес: 115088 Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 4, к. 1, кв. 76

Фактический адрес: 115088 Россия, г. Москва, ул. Угрешская д. 2/1, стр. 11аб, офис 106

Адрес для почтовой корреспонденции: 141001, МО, г. Мытищи, ул. Матросова, д.5а, кв.91

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 305770000054580 серия 77 № 006497259 от 07.02.2005г

ИНН: 772339016226

Банковские реквизиты:

Для резидентов РФ (рубли РФ):
Банк: ОАО «БИНБАНК» г. Москвы
Р/С: 40802810700050000013
К/С: 30101810200000000205
БИК: 044525205

Для нерезидентов РФ (для зарубежных компаний, Евро):
Bank: "B&N BANK" (Joint-Stock Company), Moscow, Russia
SWIFT: BINO RU MM

Account: 400887083401

Correspondent: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: COBA DE FF Реквизиты в электронном виде:

- Microsoft Word 2003 - Adobe Acrobat Reader

Уставные документы фирмы в электронном виде:
- Свидетельство ОГРН
- Свидетельство ИНН
- Уведомление по УСН

Свидетельство на товарный знак (логотип):