ჩვენ ვიმყოფებით მონაწილეები აღდგენითი ინფორმაციის საერთაშორისო წევრები

კომპანიის შესახებ

სააღდგენო ინფორმაციის სპეციალიზირებული ცენტრი (Data Recovery Special Center –შემდეგ DRSC) ასოციერდება ყველაფერთან რაც ეხება ინფორმაციის აღდგენას. DRSC როგორც ორგანიზაცია დამკვიდრდა 2005 წელს, ფირმის დამფუძნებელი ამ სფეროში პროფესიონალურად აწარმოებს მუშაობას 2001 წლიდან. დღევანდელ დხეს DRSC ინფორმაციის აღდგენის სფეროში ერთ–ერთი ლიდერია, ასევე სერიოზულ კონკურენციას უწევს კომპანიებს მთელ მსოფლიოში.

DRSC სთავაზობს რუსეთისა და უცხოულ კომპანიებს სრულ მომსახურებას ინფორმაციის აღდგენის სფეროში, ზოგიერთი მათგანი არის ეკსკლიუზიურად დაფუძნებული. DRSC არის კერძო კომპანია რაც საშუალებას აძლევს კომპანიას აწარმოოს თავისი პოლიტიკა მიუხედავად აქციონერთა და საფონდო ბაზრის ტენდენციებთან.

ჩვენი ოფისი იმყოფება მოსკოვში (რუსეთში), სადაც ვითარდება ცოდნა და შესაძლებლობლები ინფორმაციის ასაღდგენად.

DRSC კლიენტებს შორის არიან როგორც კერძო პირები ასევე რუსეთისა და საერთაშორისო კომპანიები.

ჩვენი კლიენტები გვანდობენ ჩვენ ყველაზე ძვირფას მათვის ინფორმაციას.